Hakkımda

Sosyal Medya'da Paylaşabilirsiniz...

Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı :

Siyaset bilimci, akademisyen, romancı. 1 Temmuz 1974, Siverek / Şanlıurfa doğumlu. Uludağ Üniversitesi mezunu. Yüksek Lisans (1993-1999): Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Doktora (2001-2004): Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü Uluslararası İlişkiler. Tez Adı: “11 Eylül Sonrası Değişen Dünya Dengelerinde Afganistan (2004) Tez
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Duran.

Doktora (2005-2009): Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi. Tez Adı: “Demokrat Parti ve Siyasal Muhafazakarlık” (2009). Tez Danısmanı: Prof. Dr. Şaban Sitembölükbaşı.

Doçent Dr. HüseyinŞeyhanlıoğlu, halen Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Doçentlik Ünvanını 2017 yılında almıştır.

Bulunduğu İdari Görevler:

2014:  Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi Bölüm Başkanlığı

2011-2015: Dicle Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

2010-2012: Dicle Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı.

Görev Aldığı Projeler:

Türkiye’nin Irak Kürdistan
Bölgesi’ndeki (IKB) Algı ve İmajı, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar;Yürütücü,
Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 07/11/2014 – 15/04/2015.
(Uluslararası)

Arap Baharı Sonrası Değişen Ortadoğu Dengeleri ve Türkiye (Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Koordinatörü,  15/05/2015 – 16/05/2015 (Ulusal)

Değişen Ortadoğu Dengelerinde Türkiye’nin Barış Süreci, Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Koordinatörü, 13/05/2014 – 14/05/2014 (Ulusal)

Türkiye Irak Sınır Ticaretinin Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Etkileri, Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Koordinatörü,  01/04/2013 – 23/12/2015 (Ulusal)

Türkçe ve İngilizce makaleleri;
Alternatif Politika, Muhafazakar Düşünce, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Balkan Araştırmaları Dergisi, Türk İdare Dergisi, Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi vd. ulusal ve
uluslararası dergilerde yayımlandı.

Ulusal / Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Yazdığı Bölümler:

Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri
Siyaset, Diplomasi ve Toplum, Bölüm Adı: Türkiye -Avrupa Birliği İlişkilerinde
Ak Parti Dönemi (2002-2015) (2015).

Algı Yönetimi, Bölüm Adı: Siyasal Partiler ve Liderler: Dünyadan ve Türkiye’den Algı ve İmaj Yönetimi Örnekleri,
2014).

Yönetim Bilimi, Bölüm Adı: Yönetim ve Örgüt Geliştirme, 2013).

Ödüller:

Ak Parti Sosyal Bilimler Teşvik
Ödülü (Ak Parti, 2015).

ESERLERİ:

Şarkın Son Ağası (Siyasi Roman, 2015),

Demokrat Parti (2015).

Değişen Ortadoğu Dengelerinde Türkiye’nin Barış Süreci (Editör, 2015).

Türkiye’de Siyasal Hayat ( Editör , 2017)