Anadolu Ruhu ve Yeniden Yeni Bir Dünya Düzeni

Sosyal Medya'da Paylaşabilirsiniz...

İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, “Osmanlı Devletinin (Batı tarafından) durdurulan bir medeniyet olduğunu” ifade etmektedir. Asya ve İslam Dünyasının son gücü Yüce Osmanlı Devleti, 1789 yılında başlayan süreçle 1908 yılında Batı tarafından ele geçirilip 1918 yılında yıkıldı. Konunun sebep, sonuç ve geleceği açısından üç temel nokta üzerinde durulacaktır.

Batı Ajanları: 1789 yılından itibaren başlayan Batılılaşma sürecinde, İngiliz, Fransız ve Rus büyükelçileri desteğiyle devleti ele geçiren mason Fuat, Ali, Mithat ve Mustafa Reşit gibi paşalarla başlayan süreç, Sultan Abdülaziz’i tahtan indirip katledecek kadar ileri giden mason şeyhülislamlara (Hayrullah Efendi)  ulaştığını görmekteyiz.

1889 yılında kurulan ve ismi sürekli değişse de, bugün de FETO, PKK, DAİŞ, Şebap, Boko-Haram, Taliban, ruhu hep aynı kalan İttihat ve Terakki çetesinin,  1908 yılında darbeyle iktidarı ele geçirmesinden sonra Yüce Osmanlı Devletinin on yıl dahi bitmeden İttihatçı denilen bölücüler tarafından, Boğaza gelen iki Alman gemisiyle başlayan yıkım sürecinin Boğazdan Rusya’ya denizin altından kaçarak tamamlandığını görmekteyiz.

O zamanlar dahi Enver, Talat ve Cemallerin arkasında rical-ı gayb denilen mason carbonari ve elçiliklerin olduğu biliniyordu. Bunların son versiyonu ise “kod adlı abı” lerden oluşan FETO’cular olan Batı ajanların son darbesi 15 Temmuz’dur.

Anlaşma Zincirleri: Şu anda muhaliflerin Halep’ten çıkıp Şam’ı fethetmeleri gibi, 1918 yılından itibaren bu millet, hayatının son enerji hücrelerini kullanarak zafere ulaşmasına rağmen, öncelikle 1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla başlayan hezimet süreci, Lozan’la tam bir sükut-u hayale uğramış, devrimler ve tek adamla hakimiyetin atasına, ruhuna ve amacına, alfabe üzerinde başlayan süreçle format atılmıştır. Lozan ile ülke içinde, Sykes-Pico ile Ortadoğu’da, BM ile Dünyada ayağımıza, dilimize, aklımıza ve kalbimize zincirler vurulmuştur.  Amaç Asya’nın ve İslam son büyük milletini de Endülüs’te Araplar gibi moriskolaştırmak yani mankurtlaştırmaktır.

Batı Kontrol Noktaları: III. Selim’in Osmanlının ayakta durması için Avrupa’yı 1789 yılından itibaren örnek almasıyla başlayan süreç, 1839 yılında Tanzimat’ın ilanıyla resmileşmiş, Islahat ve Meşrutiyetle ölümle sonuçlanmıştır.

İster altı asırdır durmadan at koşturan bir milletin metal yorgunluğu deyin isterse durdurulan bir medeniyet deyin, kadim düzenin terkedilip Avrupa’nın örnek alınması Osmanlının ölümünün ana sebebidir.

Millet, devlet, güvenlik, eğitim, maliye ve hukuk sisteminin batıyla entegrasyonu bu milletin ölümünün başlıca sebepleridir. En iyi kopyacılığın yapıldığı dönemde bile (1908-1950 arası) Batılı reçeteler, bizi iyileştirmek yerine antibiyotikler gibi bağışıklık sistemimizi çökertmiş ve batı(l) ilaçlara mahkûm etmiştir.

Şu anda da bize, 227 yıllık Batı(l) yolun son 53 senesinde Avrupa Birliği kapısında, Suriyeli mülteciler gibi muamele yapılmaktadır. Aynı durumu Kore Savaşı, U-2 casus uçak krizi, Kıbrıs, Irak ve Suriye olaylarında NATO üyesi olarak da görmek mümkündür.

Sonuç, Şu anda Allah’ın güneşi yeniden Doğu’dan doğmaktadır.  Sultan Abdülaziz, Abdülhamid, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Batı Dünyasına Dünya beşten büyüktür, Şii-Batı ittifakı yanlıştır,  Avrasya, FETO, DAİŞ ve KCK gibi batılı ajanlara kalkan olan Erbakan’ın cesur talebesi Recep Tayyip Erdoğan’la ile her şey aslına dönmektedir.

Ama asıl güç, 1789’dan önceki, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı ve 15 Temmuz ruhunu meydana döken Anadolu Ruhudur. Ve bu Anadolu ruhuyla yeniden Yeni Bir Dünya Düzeni kurarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir